Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Cumhuriyetin İlanının Kazandırdıkları Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
• Milli mücadelenin başından beri amaçlanan ulusal egemenliğin sağlanması yönünde en önemli adımlardan biri daha atılmıştır.
• Yeni Türk devletinin yönetim şekli açıklanmıştır.
• Cumhurbaşkanı Meclis başkanı ve başbakanın yetkileri birbirinden ayrılarak yönetim kadroları yeniden düzenlenmiştir.
• Yeni Türk devletinin İlk Cumhurbaşkanı Mustafa kemal paşa İlk Meclis başkanı Fethi Okyar İlk başbakanı ise İsmet İnönü olmuştur.
• Mustafa kemal Paşanın Cumhurbaşkanı seçilmesi devlet başkanı sorununu ortadan kaldırmıştır.
• Meclis Hükümeti sistemi terk edilip Kabine sistemine geçilmiştir.Böylece hükümet politikalarının daha uzun ömürlü olması sağlanmıştır.
• Yürütme işlerinin daha hızlı yapılması sağlanmıştır.
• 1921 anayasasında en önemli değişiklikler Cumhuriyetin ilanı ile gerçekleşmiştir.

Cumhuriyetin İlanının Kazandırdıkları

1. Cumhuriyetin ilanı, Türk kurtuluş mücadelesinin askeri ve siyasi alanda zafere ulaşmasının bir sonucudur.
Osmanlı Monarşik yönetiminin Milli Mücadeleye karşı takındığı olumsuz tavır, batıdaki siyasi gelişmelere paralel olarak çizilmiştir. Fakat bu gelişmelerin sonucunda beklenilenin aksine bir Türk devleti yok olmamış rejim değiştirerek çağdaş bir devlet olarak varlığını sürdürmüştür.
2. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle, saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan devlet başkanlığı sorunu da çözümlenmiştir. Cumhuriyetin ilanı, Türk Ulusu'nun çağdaş uygarlık seviyesine çıkaran inkılaplar için elverişli bir ortam hazırlamıştır.
3. Devletin yönetim şekli belirlenmiştir.
4. Mecliste hükümeti sistemi'nden kabine sistemi'ne geçilmiştir. Böylece Hükûmet bunalımı sorunu çözümlenmiştir.
5. Demokratik bir anayasayla halk egemenliği üzerinde yükselen, yeni bir yönetim biçimi olarak Cumhuriyet yönetimine geçildi
6. Saltanat ve Hilafet kaldırıldı
7. Kapitülasyonlara son verildi
8. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı, laiklik ilkesi yerleştirildi
9. Köylüye toprak, makina, tohumluk vb. dağıtıldı, tarım okulları, tohum ıslah istasyonları, örnek devlet tarım çiftlikleri kuruldu, Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı, Ziraat Bankası aracılığıyla köylüye kredi olanakları arttırıldı
10. Anadolu'nun içlerini denizlere bağlayan yeni demiryolları yapıldı, yabancıların elindeki demiryolları bedelleri ödenerek kamulaştırıldı
11. Duyun-u Umumiye'nin elindeki petrol, tuz, şeker, kibrit, tütün tekelleri devlet tekeli haline getirildi
12. Üretim ve tüketim kooperatifleri kuruldu, kooperatifçilik teşvik edildi
13. Dış ticaret devletleştirildi
14. Ülkenin sanayileşmesi için KİT'ler kuruldu (Sümerbank, Etibank, TKİ, M.T.A. vb.)
15. Özel sektör teşvik edildi
16. Özellikle liman şehirlerindeki, azınlıklardan oluşan tüccarlara ağır vergiler getirildi
17. 5 yıllık kalkınma planları yapıldı ve uygulandı
18. Şeriat vergisi ÖŞÜR kaldırıldı
19. Tekke ve tarikatlar kapatıldı
20. Eğitim birliği temelinde eğitim parasız hale getirildi ve yaygınlaştınldı
21. Halkın kültürel gelişimi ve örgütlenmesi için halk evleri kuruldu
22. Köy aydınlanması ve toprak sorununu çözme amacıyla köy enstitüleri planlandı, ön uygulamaları yapıldı
23. Millet mektepleri açıldı, okuma-yazma seferberliği ülkenin her yanına yayıldı
24. Fikir ve sanat eserlerini koruma yasası çıkarılarak, tarihsel ve kültürel değerler koruma altına alındı
25. Medeni Kanun kabul edilerek vatandaşlık hakları yerleştirildi
26. Yeni ticaret yasası çıkarıldı, çağdaş ticari kurumlar kuruldu
27. Soyadı Yasası çıkarıldı
28. Ulusal bankacılık geliştirildi, İş Bankası, Emlak Bankası kuruldu
29. Türk Tarih ve Türk Dil kurumları kurularak, ulusal tarihe ve Türkçeye sahip çıkıldı
30. Uluslararası takvim ve saat kabul edildi
31. Kabotaj hakkı ulusallaştırıldı, yerli üretim gümrük korumasına alındı
32. Arapça yazıdan vazgeçildi, latin alfabesi getirildi
33. Toprak yasası çıkarılarak, aşiretlerin bir kısım arazileri kamulaştırıldı ve yoksul köylülere dağıtıldı
34. Kılık kıyafet yasasıyla peçe, çarşaf, sarık, fes vb. kaldırıldı
35. Ağırlık ve mesafe ölçüleri uluslararası standartlara getirildi, okka, dirhem,arşın vb. yerine kg., gr. metre vb. kabul edildi
36. Enerji santralları, barajlar, şeker, çimento ve tekstil fabrikaları kuruldu
37. Hafta tatili Cuma'dan Pazar'a alındı
38. Ordu modernleştirildi
39. Kadın hakları geliştirildi, seçme seçilme ve çalışma hakları getirildi
40. Kültürel gelişme devlet desteğine alındı, Devlet Tiyatro, Bale ve Operası kuruldu
41. Yeni üniversiteler açıldı
42. Büyük adli reformlar yapıldı, seri mahkemeler kapatıldı, çağdaş hukuk kurumları getirildi, mecelle kaldırıdı
43. Defin ve mezarlık işleyişi yeni ve çağdaş kurallara bağlandı
44. Madenler devletleştirildi
45. Ormanlar ve göller kamulaştırıldı ve korumaya alındı
46. Gerici ve ayrılıkçı isyanlar bastırıldı
47. Barışçı dış politika egemen kılındı, özellikle komşu ülkelerle dostça ilişkiler geliştirildi
48. Duyun-u Umumiye borçları düzenli olarak ödendi
49. Karşılıksız para basılmadan, denk bütçe her yıl gerçekleştirildi
50. Halk sağlığı ve kitle sporu geliştirildi, hastaneler, hemşire okulları ve spor tesisleri yapıldı

Ve sayamayacağımız binlerce şey..

Cumhuriyetin İlanının Kazandırdıkları Resimleri

  • 0
    Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

    Bu resime açıklama eklenmemiş.

Cumhuriyetin İlanının Kazandırdıkları Sunumları

Cumhuriyetin İlanının Kazandırdıkları Videoları

Cumhuriyetin İlanının Kazandırdıkları Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Cumhuriyetin İlanının Kazandırdıkları Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin